Na Ekonomski fakulteti v Ljubljanije bila včeraj predstavitev študentskih projektnih nalog na temo bovškega turizma.

Projekt je plod sodelovanja treh fakultet: Ekonomske fakultete, Akademije za likovno umetnost in oblikovanje in Fakultete za arhitekturo na eni in LTO BovecObčine Bovec in vrste bovških ponudnikov na drugi strani. Študentje so v jeseni obiskali Bovec in nato pod mentorstvom profesorjev – prof. dr. Tanje Dmitrovič (Ekonomska fakulteta), doc. Mihe Klinar (Akademija za likovno umetnost in oblikovanje) in doc. Primoža Jeza (Fakulteta za arhitekturo) – pripravili predloge novih in inovativnih turističnih produktov, ki bi lahko prispevali k nadaljnjemu vzponu turizma v destinaciji. Predstavitev je bila odličen primer profesionalnega pristopa k reševanju problemov v zahtevni dejavnosti, prav vsak izmed predstavljenih projektov je imel jasno izoblikovan vsebinski koncept, opredeljene ciljne skupine, ocenjena vlaganja in kritične točke za pokritje stroškov, predstavljene ideje pa so bile med sabo dobro usklajene. Dodatno širino in celovitost obravnave problematike so študentje dosegli skozi interdisciplinarni – torej ekonomski, oblikovalski in arhitekturni pristop.

Študentje so tako predstavili 11 projektnih nalog:

•        Študentski festival Črna ovca: organizacija festivala za mlade v zimskem času, z vsebino neodvisno od razmer na smučišču
•        165 km turnih poti: vzpostavitev Bovške kot turno smučarske destinacije
•        Smaragdni raj: koncipiranje ponudbe za zahtevnejše / petične goste
•        Velikanov festival: otroški festival za družine, izhajajoč iz lokalnih zgodb in aktivnih programov
•        Skok iz luže: program za družine v obdobjih slabega vremena
•        Razvoj Kanina z visokogorskimi prenočišči: postavitev in povezava bivakov, ki bi omogočili varen razvoj pohodništva in drugih dejavnosti
•        Bike park Kanin: kreacija sodobnega kolesarskega parka, ki Bovcu nedvomno manjka
•        Vertikalne jame: vključitev največje Kaninske posebnosti – izjemnih kraških jam – v turistično ponudbo.
•        Kluže: vsebinska prenova trdnjave skozi koncipiranje tematskih sob na drugačen način
•        Bovec- snemalni industriji prijazna lokacija: načrtna izpostavitev Bovške kot destinacije za snemanje filmov
•       Nadgradnja turistične ponudbe: organizacijski predlog podpornih dejavnosti ponudnikom, ki ne izpostavlja samo infrastrukture ampak tudi vsebino in kvaliteto storitev

Vse naloge tudi podpirajo temeljno usmeritev Bovca in doline Soče – postati in ostati najboljši outdoor center v tem delu evropskega prostora.

Predstavljene ideje bomo v Bovcu koristno uporabili pri nastajanju nove bovške turistične strategije, hkrati pa so lahko zelo neposredna spodbuda turističnim ponudnikom, da v katerikoli izmed naštetih idej poiščejo svojo poslovno priložnost.

Tekst: JANKO HUMAR, direktor LTO Bovec
Foto: LARA SELKO, Ekonomska fakulteta