V Kulturnem domu v Logu pod Mangartom je PGD Log pod Mangartom izpeljalo letni občni zbor, ki se ga je udeležil tudi podžupan Občine Bovec Davor Gašperčič.

Občnega zbora so se ob pripadnikih domačih enot udeležili tudi kolegi iz prijateljskih društev vse do morja in gasilci iz Žabnic (Camporosso) v Italiji. Na zboru so bili seveda predstavljeni delo in uspehi v minulem letu, kronološko pa so leto preleteli skozi posamezna poročila. Vsi so se strinjali, da je PGD Log pod Mangartom delovalo v skladu s pričakovanji in odlično opravilo vse svoje naloge, kar je posebej pohvalil tudi predsednik GZ Bovec Boris Zorko.

Prišlo pa je tudi do zamenjave na samem vrhu gasilskih enot, saj je z mesta poveljnika PGD Log pod Mangartom iz osebnih razlogov odstopil Drago Černuta, ki je društvo vodil zadnjih 20 let. Za novega poveljnika so imenovali Danijela Mraka, ki uživa tudi zaupanje dosedanjega poveljnika.

Vse je pozdravil podžupan Občine Bovec Davor Gašperčič, tudi sam gasilec in poveljnik PGD Bovec, ter se dosedanjemu poveljniku Dragu Černuti iz srca zahvalil za njegovo nesebično in strokovno delo.

V nadaljevanju so podelili še priznanja in napredovanja, večer pa se je prevesil v prijetno druženje, kakršno je lahko le na srečanjih gasilcev.

Zapisal: MILAN ŠTULC
Foto: MILAN ŠTULC in ROMEO ČERNUTA