Letošnje srečanje je bilo v prenovljenem kinogledališču Tolmin, prisotni pa so bili številni visoki gosti, med njimi kar dva ministra.

Srečanja, katerega gostitelji so bili župani treh posoških Občin Valter Mlekuž, Robert Kavčič in Uroš Brežan, so se udeležili minister za zunanje zadeve Karel Erjavec, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc, načelnik Upravne enote Tolmin Zdravko Likar, generalna konzulka v Trstu Ingrid Sergaš, podpredsednik Deželnega sveta FJK Igor Gabrovec, poslanec Državnega zbora RS Danijel Krivec, župani iz sosednjih občin in drugi predstavniki Slovencev Videmske pokrajine in Posočja ter drugi gosti, ki so dali letošnjemu srečanju še posebno težo.

V prijeten večer nas je z ubranim petjem popeljal Komorni zbor Musica Viva. Voditelja Matej Kavčič in Vanja Hvala sta skozi celotno prireditev visoko profesionalno pletla niti sproščenega programa, na izviren način pa so predstavniki posameznih območji prisotne pozdravili vsak v svojem narečju.

V imenu vseh treh županov je zbrane najprej nagovoril župan Občine Tolmin Uroš Brežan, ki je poudaril predvsem nujnost nadaljevanja tradicije dobrega sodelovanja Posočja z Videmsko pokrajino, še posebej pa so pri tem pomembne vezi med Slovenci. Povedal je, da so se na predhodnem popoldanskem delovnem srečanju pogovarjali tudi o konkretnih projektih, ki bi jih lahko in bi jih morali izpeljati skupaj. Posebej je izpostavil projekt vzpostavitve kolesarskih poti.

Življenje in delovanje Slovencev v Videmski pokrajini je predstavila kulturnica iz Kanalske doline Anne Wedam ter posebej poudarila nekatere probleme, s katerimi se srečuje slovenska skupnost v Italiji. Pri tem je imela v mislih predvsem šolstvo, pa tudi preoblikovanje lokalne uprave, ki bi lahko zelo prizadela Slovence.

Kot glavno sporočilo slavnostnega govornika ministra za zunanje zadeve Karla Erjavca bi lahko izluščili velik pomen, ki ga ima jezik pri oblikovanju narodne zavesti.

“Samozavest vsakega naroda se izraža v jeziku in jezik ni le orodje komuniciranja, temveč je tudi življenje. Je zrcalo posameznikove osebnosti in značaja. Jezik je tisto, s čimer se identificiramo. Zlasti mladim moramo zato zagotoviti in jih spodbujati, da se naučijo slovenskega jezika, saj je prav znanje slovenščine izjemnega pomena za oblikovanje naše narodne zavesti,” je med drugim dejal Karl Erjavec.

Izpostavil je dvojezično šolo v Špetru, ki ima vsako leto več dijakov, in ob tem izrazil upanje, da bo imela lokalna uprava posluh za prostorske potrebe šole. Izrazil je tudi željo in pozval k prizadevanju, da bi takšne šole zaživele tudipo drugih krajih Videmske pokrajine.

Gujonovo priznanje, ki ga podeljujejo za zasluge pri ohranjanju slovenskega jezika in kultur, je letos prejel eden zadnjih Čedermacev, duhovnik Marino Qualizza, že desetletja tudi urednik zamejskega časopisa Dom.

“S svojim pogumom spodbuja zamejske Slovence v Videmski pokrajini, da gojijo in ohranjajo svoj materni jezik, slovenščino. Poleg tega pa drži živo žerjavico pod pepelom slovenskega življa tudi v najbolj oddaljenih krajih, kot je Dreka,” je o njem povedal eden izmed pobudnikov srečanj Zdravko Likar.

Za kulturni program so poskrbeli ustvarjalci z obeh strani meje. Nastopili so Komorni zbor Musica Viva, kvartet Napolitango in Bardski oktet, vezno besedo pa so prepletale tudi pesmi posoških in zamejskih pesnikov in pesnic.

Izvleček govora ministra Karla Erjavca in izjavo načelnika UE Tolmin Zdravka Likarja.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC