VABILO

Vabim Vas na 2. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 27.12.2018 ob 17. uri  v  mali dvorani Stergulčeve hiše.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 1. redne seje Občinskega sveta
 2. Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče (SD OPPN 1 Letališče) – 1. branje
 3. Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o.- 1. branje
 4. Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico – 1. branje
 5. Obvezna razlaga prve točke 24 člena občinskega prostorskega načrta – OPN Bovec
 6. Rebalans proračuna Občine Bovec za leto 2018
 7. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju 1.1.2019-31.3.2019
 8. Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje naselja Bovec v Občini Bovec
 9. Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec
 10. Potrditev predloga cenika za smučarske vozovnice Kanin- Sella Nevea
 11. Mnenje Občinskega sveta Občine Bovec o utemeljenosti pokrivanja območja občine z radijskim programom Radio Ognjišče
 12. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

GRADIVO:
1. točka:
Zapisnik 1. redne konstitutivne seje

2. točka:
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah – (SD OPPN 1 Letališče)
Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah (SD OPPN 1 Letališče) priloga – Obrazložitev
Slika (SD OPPN 1 Letališče)

3.točka:
Odlok o preoblikovanju Javnega zavoda Sončni Kanin v Javno podjetje Sončni Kanin d.o.o.- 1. branje

4. točka:
Odlok o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico – 1. branje

5. točka:
Razlaga prve točke 24 člena občinskega prostorskega načrta – OPN Bovec

6. točka:
Rebalans 2018-4-Odlok
Rebalans 2018-4-NRP
Rebalans 2018-4-Obrazložitev
Rebalans 2018-4-Splošni del
Rebalans-2018-4-Posebni del

7. točka:
Sklep o začasnem financiranju Občine Bovec v obdobju 1.1.2019-31.3.2019

8. točka:
Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem toplote za geografsko območje naselja Bovec v Občini Bovec

9. točka:
Predlog cene toplotne energije za DOLB Bovec

10. točka:
Potrditev predloga cenika za smučarske vozovnice Kanin- Sella Nevea

11. točka:
Pokrivanje območja občine z radijskim programom Radio Ognjišče

 

Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

Vabljeni:
– Rajko Leban (Golea)
– Jože Slak (Struktura d.o.o.)