VABILO 

 

Vabim Vas na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v ponedeljek, 20. 3. 2023, ob 17. uri v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED:

  1. Zapisnik 2. redne seje in poročilo 2. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec;
  2. Proračun Občine Bovec za leto 2023 (prvo branje);
  3. Vprašanja, pobude in predlogi

 

Z lepimi pozdravi.
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž, l.r.

 

GRADIVO:

1. točka:
– Vabilo na 2. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 2. redne seje občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 2. korespondenčne Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Obrazložitev sprememb in dopolnitev predloga proračuna Občine Bovec za leto 2023
– NRP načrt razvojnih programov 2023 – 2026
– Proračun Občine Bovec za 2023 – POSEBNI DEL
– Proračun Občine Bovec za 2023 – SPLOŠNI DEL