VABILO 

Vabim Vas na 18. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 30. 9. 2021 ob 18. uri  v  mali dvorani kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED

  1. Zapisniki 17. redne, 13 in 14. korespondenčne seje OS;
  2. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021 (gradivo bo posredovano naknadno);
  3. Poročilo javnega zavoda turizem Dolina Soče;
  4. Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal v letu 2020;
  5. Poročilo Sončni Kanin d.o.o.;
  6. Potrditev Priloge 1 k Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.;
  7. Potrditev priloge 1 in priloge 2 k Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin
  8. Predstavitev osnutka Koncesijsko najemne pogodbe med Občino Bovec in Sončnem Kaninu d.o.o.;
  9. Informacije o poteku investicij v teku;
  10. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

župan Občine Bovec:
Valter Mlekuž

 

Vabljeni:

k točki 3: Viljam Kvalić

k točki 4: Suzana Konec

k točki 5: Manuela Božič Badalič

k točki 6, 7: predstavniki občinske uprave Občine Bovec

k točki 8: Vesna Paljk

k točki 9: predstavniki občinske uprave Občine Bovec

 

GRADIVO

1. točka:
– Zapisnik 17. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 13. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 14. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Odlok o Rebalansu Občine Bovec za leto 2021-4
– Rebalans 2021-4 – NRP 2021 – 2024
– Rebalans 2021-4 – obrazložitev
– Rebalans 2021-4 – posebni del
– Rebalans 2021-4 – splošni del

3. točka:
– Poročilo javnega zavoda turizem Dolina Soče

4. točka:
– Poročilo o delu Medobčinske uprave občin Bovec, Kobarid, Tolmin in Kanal v letu 2020

5. točka:
– Poročilo Sončni Kanin d.o.o.
– Cenik smučarskih kart
– Obrazložitev Kanin
– Priloga  1 in priloge 2 k Odloku o upravljanju žičniških naprav na smučišču Kanin in prevozu potnikov s krožno kabinsko žičnico
– Priloga k Odloku o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin
– Predlogi sklepov za 18.redno sejo

 

6. točka:

7. točka:

8. točka:
– Osnutek pogodbe

9. točka:

10. točka: