Vabim Vas na 15. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 28. 1. 2021 ob 18. uri  v  veliki dvorani kulturnega doma v Bovcu.

DNEVNI RED

  1. Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
  2. Proračun občine Bovec za leto 2021 (drugo branje)
  3. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (drugo branje)
  4. Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije
  5. Mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja Osnovne šole Bovec
  6. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

Lep pozdrav.

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

Vabljeni:

k točki 3: Simon Škvor (Posoški razvojni center)

k točki 5: Magda Mlekuž in Denis Šuler Rutar ter predstavnice Sveta šole Ksenja Krivec Komac, Anita Rot in Slavica Della Bianca

 

 

GRADIVO

1. točka:
– Zapisnik 14. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Proračun občine Bovec za leto 2021 – NRP (drugo branje)
– Proračun občine Bovec za leto 2021 – Posebni del (drugo branje)
– Proračun občine Bovec za leto 2021 – Splošni del (drugo branje)
– Proračun občine Bovec za leto 2021 – ODLOK (drugo branje)
– Proračun 2021 – obrazložitev sprememb

3. točka:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center (drugo branje)
– Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Posoški razvojni center s prikazom sprememb
– Osnutek PRC

4. točka:
– Imenovanje kandidata za člana Razvojnega sveta Severne Primorske (Goriške) razvojne regije

5. točka:
– Mnenje o izbiri kandidata za ravnatelja Osnovne šole Bovec