Vabim vas na 13. redno sejo Občinskega sveta Občine Bovec,  ki bo v četrtek, 08.10.2020, ob 18. uri  v  veliki dvorani Stergulčeve hiše v Bovcu.

DNEVNI RED

 1. Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec, 3. izredne seje in poročilo 9. in 10. korespondenčne seje
 2. Sprememba poslovnika Občinskega sveta
 3. Rebalans proračuna občine Bovec za leto 2021
 4. Odlok NUSZ (drugo branje)
 5. Odlok o zapuščenih vozilih
 6. Odlok o predkupni pravici
 7. Odzivno poročilo Marjana Skorniška
 8. Informacije PU Bovec
 9. Sklep o razglasitvi zemljišča za grajeno javno dobro
 10. Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec za obdobje 2020-2023
 11. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

Lepo pozdravljeni.

župan Občine Bovec

Valter Mlekuž

 

Vabljeni:

k točki 4: Igor Martinšek – TerraGIS

k točki 7: Marjan Skornišek

k točki 8: Damjan Žagar

k točki 10: Alenka Rutar (Turizem dolina Soče)

 

1. točka:
– Zapisnik 3. izredne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Zapisnik 12. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 9. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Poročilo 10. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Bovec

2. točka:
– Zapisnik 23. redne seje Občinskega sveta Občine Bovec
– Dopis o neusklajenosti Statuta in Poslovnika občinskega sveta, Poslovnika nadzornega odbora
– Odgovor na dopis o neusklajenosti Statuta in Poslovnika občinskega sveta, Poslovnika nadzornega odbora
– Spremembe in dopolnitev Poslovnika občinskega sveta Občine Bovec

3. točka:
Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 3 NRP
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 3 Posebni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 3 Splošni del
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 3 OBRAZLOŽITVE
Dopolnitev Načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 2020
– Rebalans občine Bovec za leto 2020 – 3 ODLOK
– Amandma

4. točka:
– Obrazložitev NUSZ
– Predlog odloka NUSZ

5. točka:
–  Odlok o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Bovec
– Obrazložitev Odloka o ravnanju z zapuščenimi vozili v občini Bovec

6. točka:

– Predlog Odloka o predkupni pravici Občine Bovec
– Odlok o predkupni pravici Občine Bovec

7. točka:
– Odzivno poročilo Marjana Skorniška

8. točka:
– Poročilo o varnostnih razmerah

9. točka:
– Sklep o ustanovitvi zemljišča za grajeno javno dobro 

10. točka:
– Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Bovec
– Predlog sklepa

11. točka:
– Cenik predprodaja Kanin
– Cenik nov