Vabim Vas na 1. redno – konstitutivno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v petek, 7.12.2018 ob 18. uri  v mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

 

DNEVNI RED KONSTITUTIVNE SEJE OBČINSKEGA SVETA:

  1. Ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta
  2. Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana
  3. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov sveta in ugotovitev izvolitve župana (mandatna komisija)
  4. Poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov članov sveta
  5. Poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana
  6. Nagovor novoizvoljenega župana
  7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

 

Lep pozdrav!
Župan Občine Bovec
Valter Mlekuž

 

Gradivo:
2. točka:
Poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev župana

 

Opomba:
– s seboj prinesite potrdilo OVK o izvolitvi in osebni dokument

Vabljeni:
– predsednica OVK Bovec Vanja Klavora