Vabim Vas na 1. izredno sejo Občinskega sveta Občine Bovec, ki bo v četrtek, 11.7.2019, ob 19. uri  v  mali dvorani Kulturnega doma Bovec.

DNEVNI RED

  1. Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec
  2. Zapisnik nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec
  3. Odlok o parkiranju v občini Bovec – skrajšani postopek
  4. Seznanitev svetnikov in opozorilo glede nadzora plačevanja turistične takse
  5. Vprašanja, predlogi in pobude članov občinskega sveta

 

GRADIVO:

1. točka:
Zapisnik 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec

2. točka:
Zapisnik nadaljevanja 6. redne seje Občinskega sveta občine Bovec

3. točka:
Odlok o parkiranju v občini Bovec – skrajšani postopek

 

Lep pozdrav
župan Občine Bovec
Valter Mlekuž