Bovec, 6. 9. 2017

Na podlagi 8. člena Statuta Občine Bovec (Ur. l. RS št. 72/06, 98/10) in skladno z 20., 22., 28. in 29. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 86/10, 75/1247/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-1I) ter 35. in 36. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/1224/13, 10/14, 58/2016), Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Ur.l. RS, št. 14/2015) in Letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Bovec za leto 2017 (16. redna seja Občinskega sveta Občine Bovec 30.1.2017)

Občina Bovec objavlja

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA PRODAJO NEPREMIČNIN POSLOVNI OBJEKT “Zadružni dom Čezsoča”, Čezsoča 100, 5230 Bovec