Bovec, 7. 4. 2016

Občina Bovec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2017, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 18. redni seji dne 6.4.2017, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2017.

Rok za prijavo na javni razpis je 8.5.2017.