Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006, 57/2008 in 87/2011), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/2004, 34/2004, 62/2006, 114/2006 ZUE, 11/2009, 81/2011 in 47/2014), Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP – UPB2, Uradni list RS, št. 24/2006, 126/2007, 65/2008, 8/2010 in 82/2013), Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007 – UPB, 14/13) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

VLOGA ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA ODDAJO NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM

Uradni list RS, št. 35/2016 z dne 13. 5. 2016

Razpis je zaključen.

Bovec, 21. marec 2016

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012) Občina Bovec objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v Občini Bovec

Razpis je zaključen.

Bovec, 10.11. 2015

PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE

Politične stranke v Občini Bovec in vso zainteresirano javnost pozivamo, da do petka, 20.11.2015, posredujejo na Občino Bovec predloge za imenovanje kandidatov za sodnike porotnike.

Predloge se lahko pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: obcina.tajnistvo@bovec.si

Zahvaljujemo se za sodelovanje in lepo pozdravljamo!

DODATEN POZIV NA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA SODNIKE POROTNIKE

POROTNIKI IZJAVA

Bovec, 29.05.2015

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 04/10, 20/11), Zakona o javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 29/10), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 72/10), ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10) in Splošnimi pogoji poslovanja JSKD (www.jskd.si), ter Pogodbe o izvajanju in sofinanciranju programov vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine BOVEC v letu 2015 št. št. 014-11/2014-3 z dne 23. 4. 2015, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju JSKD) objavlja

Javni programski poziv za izbor kulturnih programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Bovec, ki jih bo v letu 2015 sofinanciral Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Razpis je zaključen.

Prijavni obrazci:

A (splošni podatki o prijavitelju);

B (podatki o delu društva);

C (finančni načrt);

D (prijava programa) po različnih področjih
– pevski zbori in vokalne skupine
– orkestri in instrumentalne skupine
– gledališke, lutkovne skupine
– folklorne, plesne skupine
– likovne, literarne, foto in video, filmske skupine