BOVEC 14.7.2017

Občina Bovec na podlagi prvega odstavka 58. člena ter četrtega odstavka 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07- UPB-3 in naslednji, v nadaljnjem besedilu ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju

TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE OBČINE BOVEC.

 Razpis je zaključen.

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta tajnik občinske uprave Občine Bovec, ki je bil 14. 7. 2017 objavljen na spletni strani Občine Bovec in na Zavodu za zaposlovanje, izbran kandidat.

Bovec, 27. 6. 2017

Na podlagi tretjega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (URL RS, št. 63/07 – UPB, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (URL RS št. 21/13 s spremembami) Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, Bovec objavlja prosto delovno mesto za določen čas, in sicer

ČISTILKA II (J032001)

Razpis je zaključen.

Bovec, 24. 4. 2017

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) vas vabimo k oddaji ponudbe za oddajo naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti za Sanacijo občinskih cest na odseku Mehora v Lepeni in ulice Brdo v Bovcu.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Povabilo k oddaji ponudbe z razpisno dokumentacijo

Popis za izdelavo predračuna

Javno naročilo je objavljeno na portalju javnih naročil. Oznaka naročila je JN004133/2017-W01.

Povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=200642

 

Javni natečaj je zaključen.