Bovec, 4. januar 2017

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013, 37/2015 in 45/2016), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 25/2014) Občina Bovec objavlja.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec

Javni poziv je zaključen.

Bovec, 3.12.2016

OBČINA BOVEC OBJAVLJA

Javno zbiranje prijav za izbiro izvajalca storitev v smislu upravljanja Letališča Bovec

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

OBRAZCI

Javno zbiranje je zaključeno.

 

1.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.1 (5.12.2016)
2.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.2 (7.12.2016)
3.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.3 (8.12.2016)
4.Pojasnilo Občine Bovec k razpisni dokumentaciji št.4 (9.12.2016)