Bovec, 18.11. 2016

Na podlagi 87. člena Stanovanjskega zakona (Ur.list RS, št. 69/03, 18/04,47/06,57/08 in 87/11), Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 114/06 ZUE,11/09 , 81/11 in 47/14), Zakona o splošnem upravnem postopku (UPB2 Ur. list RS, št. 24/06, 126/07,65/08,8/10 in 82/13), Zakona o socialnem varstvu ( Uradni list RS št. 3/07-uradno prečiščeno besedilo,14/13) OBČINA BOVEC objavlja

JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM

Obrazec: Vloga za prijavo

Javni razpis je zaključen.