Bovec, 4. januar 2017

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013, 37/2015 in 45/2016), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012, 25/2014) Občina Bovec objavlja.

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova  za izračun pavšalnega zneska turistične takse v občini Bovec

Javni poziv je zaključen.