Bovec, 13. 4. 2018

Občina Bovec na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2018, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Bovec na svoji 26. redni seji dne 12.4.2018, objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2018.

 Rok za prijavo na javni razpis je 14.5.2018.