Razpis malo gospodarstvo, turizem, inovacije 2016

Bovec, 31.5.2016

Občina Bovec obljavlja

Javne razpise in javni pozivi za ohranjanje in razvoj malega gospodarstva in turizma ter vzpodbujanje projektov inovacij v Občini Bovec 2016

Vloga in obrazci malo gospodarstvo in turizem

Obrazci vloge za prijavo na razpis za turistična društva 2016

Razpis kmetijstvo 2016

Bovec, 31.05.2016

Občina Bovec objavlja

Javni razpis za področje kmetijstva v občini Bovec za leto 2016

Navodila za prijavo na področju kmetijstva

Vloge in obrazci kmetijstvo

dfafgagagagag

Bovec, 29. 3.2016

Na podlagi 2. odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v občini Bovec (Uradno glasilo, št. 5/2005, Uradni list RS št. 2/2013), v skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004, 57/2012) Občina Bovec objavlja

Javni poziv za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska turistične takse v Občini Bovec

Rok oddaje je 29.4.2016

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI BOVEC ZA LETO 2016

Bovec, 24.3.2016

Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.l. RS, št. 22/98), Pravilnika o financiranju športa v Občini Bovec (Ur.l. RS, št. 44/08) ter Letnega programa športa Občine Bovec za leto 2016, Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v občini Bovec za leto 2016.

Rok za prijavo je 12.4.2016.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV KULTURE V OBČINI BOVEC ZA LETO 2016

Bovec, 22.3.2016

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v občini Bovec (Uradno glasilo št. 1/05) ter Letnega programa kulture v Občini Bovec za leto 2016, Občina Bovec objavlja

Javni razpis za sofinanciranje programov kulture v Občini Bovec za leto 2016
.

Rok za prijavo  je 22.4.2016.