Bovec, 4. 4. 2018

Občina Bovec objavlja

Namero o sklenitvi več neposrednih pogodb za oddajo v najem zemljišč pred lokali v centru Bovca  in sicer za del parcele 1713/1 k.o. (2207) Bovec k.o.(2207), za del parcele 443/5 k.o. (2207) Bovec in za  del parcele št. 1718/2 k.o. (2207) Bovec.

Bovec, 28.11.2017

Občina Bovec obljavlja:

Namero oskleniti neposredne pogodbe o prodaji lesa na panju na parcelah 703/1 k. o. Log pod Mangartom in 321/40 k.o. Strmec, 1531/2, 1270, 1634/3, 17/2, in 436/8 k.o. Kal- Koritnica in 8025/145 k.o. Bovec in 8543,4930/1, 8025/145, 8025/98, 4457/1,5348/1,7174/4,7178/1 in 8025/60 vse k.o. Bovec