Odlok o spremembah in dopolnitvah OPN Bovec  Uradni list RS št. 43/2014

Odlok o občinskem prostorskem načrtu OPN Bovec   Uradni list RS št. 119/2008

Obvezna razlaga druge alinee 25. in 27. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu – OPN Bovec  Uradni list št. 57/2009

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu Letališče Bovec  Uradni list RS št./2011

Načrt rasvetljave – Bovec

LEGENDA
RABA
VARSTVO
OPN
GJI – PRIKAZ
GJI

Grafični prikaz občinskega prostorskega načrtaje je dosegljiv tudi na spletnem portalu Prostorskega informacijskega sistema občin.