PRISTOJNOSTI:

  • vodenje občinske uprave
  • razporejanje dela med delavce občinske uprave
  • vodenje, spremljanje in analiziranje postopkov in zadev s področja občinske uprave, kadrovskih in drugih zadev
  • čezmejno sodelovanje

Trenutno nadomeščanje Milojka Kranjc.

telefon:

    • 05 / 38 41 908


mobitel:

/
e-mail:
obcina.tajnik@bovec.si

    • ,

obcina.turizem@bovec.si