PRISTOJNOSTI:

  • vodenje občinske uprave
  • razporejanje dela med delavce občinske uprave
  • vodenje, spremljanje in analiziranje postopkov in zadev s področja občinske uprave, kadrovskih in drugih zadev
  • čezmejno sodelovanje

Patricija Muršič