PRISTOJNOSTI:

  • opravljanje nalog s področja premoženjsko pravnih zadev
  • priprava in skrb za gradivo občinskega sveta

Vesna Cuder