PRISTOJNOSTI:

  • priprava, spremljanje, analiza, poročila – proračun občine
  • obračun plač, pogodb o delu, najemnin
  • zaključni račun proračuna
  • druge naloge, ki spadajo v to področje

 
Helena Kravanja

Mateja Knez