PRISTOJNOSTI:

  • nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč
  • stanovanjsko gospodarstvo
  • gozdarstvo
  • komunalno in cestno gospodarstvo

Milojka Kranjc

 
PRISTOJNOSTI:

  • upravne zadeve za gostinstvo, trgovino in turizem
  • investicije
  • razvojni programi
  • spodbujanje malega gospodarstva in kmetijstva

Cecilija Avsenik