PRISTOJNOSTI:

  • vzgoja in izobraževanje
  • kultura
  • šport
  • socialno varstvo
  • zdravstveno varstvo
  • društva iz družbenih dejavnosti
  • javna dela

Jožica Kavs