IRIS STRES

 • vodenje predpisanih evidenc in priprava informacij  na njihovi podlagi;
 • izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi evidence, pa zakon določa izdajo potrdila o dejstvu;
 • vodenje zahtevnih upravnih postopkov na I. stopnji;
 • opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
 • druge naloge po odredbi in navodilu župana ali tajnika občine

Telefon:  05 / 38 86 758
Mobitel:  051 361 070
e-mail:  kulturni.dom.bovec@gmail.com

ROBERT KOKOŠIN

 • organiziranje in vodenje tekočega vzdrževanja objektov
 • organiziranje priprave sprejemov
 • zagotavljanje nemotenega delovanja energetskega sistema
 • opravljanje zahtevnih vzdrževalnih del na objektih, napravah in opremi ter sporočanje potreb po vzdrževalnih delih, ki jih sam ne more opraviti
 • predlaganje večjih vzdrževalnih del in investicijska vzdrževanja ter nabavo opreme in materiala
 • urejanje objektov in okolice druge naloge po odredbi in navodilu župana ali tajnika občine.

Mobitel: 041 304 337
e-mail: upravnik.bovec@gmail.com

SILVA MAGANJA

 • čiščenje in urejanje okolice
 • čiščenje prostorov, notranje opreme in delovna sredstva;
 • skrb za urejenost in čistočo občinskih prostorov
 • opravljanje drugih nalog, ki spadajo v to delovno področje;
 • druge naloge po odredbi in navodilu  tajnika občine ali župana.

Mobitel: /