Poletni meseci v našo majhno, a z naravnimi danostmi bogato državo pripeljejo vedno večje število tujih turistov, kar ima za posledico tudi večjo možnost kršitev rabe slovenskega jezika. Slovenski ponudniki se, v želji po čim večjem zaslužku, skušajo čim bolj približati potrebam tujih kupcev, zato oglasni panoji, meniji in drugi napisi, ki turiste nagovarjajo nemalokrat vsebujejo opis ponudbe v tujem jeziku (največkrat v angleščini), medtem ko o slovenščini ni ne duha ne sluha.

Podjetja morajo pri poslovanju s potrošniki spoštovati določila Zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) in Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot). Oba zakona namreč urejata obvezno rabo slovenskega jezika pri poslovanju in oglaševanju storitev oziroma blaga, s tem da je uporaba posameznih tujih besed načeloma dopustna, če gre npr. za besede, ki jih večina slovenskih potrošnikov uporablja v vsakdanjem življenju oziroma pozna njihov pomen. Izjema so lahko tudi določene besede, besedne zvez ipd, ki so registrirane blagovne znamke in imajo zato njihovi imetniki v skladu z Zakonom o industrijski lastnini pravico do njihove uporabe v obliki kot so registrirane.

Raba slovenskega jezika v razmerju podjetij do potrošnikov.

Obveščamo vas, da bo Krajevni urad Bovec v času letnih dopustov med 25. julijem in 17. avgustom 2018 posloval ob sredah in petkih.

V tem obdobju lahko stranke vse zadeve uredijo na sedežu Upravne enote Tolmin, Tumov drevored 4, Tolmin ali na Krajevnem uradu Kobarid. Za informacije lahko pokličejo na telefonsko številko 05 3800 800 ali 05 3800 843.

Uredništvo revije Eko dežela že 4. leto zapored pripravlja posebno izdajo Občine, ki bo izšla v oktobru, v kateri bodo s pomočjo obsežne ankete pogledali, kako ste občani in občanke zadovoljni z življenjem v svoji občini – kateri projekti so vam posebej všeč, katere pogrešate?

Vabimo vas, da glasujete in spodbudite tudi druge občane k glasovanju za našo občino.

Anketa je dostopna na spletni strani: http://www.ekodezela.si/nagradni-vprasalnik/

 

Obveščamo vas, da so bile dne 17.5.2018 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  31.8.2018

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  1.8.2018
  3. obrok: 31.8.2018
  4. obrok: 1.10.2018

Občina Bovec izvaja anketo o stanju športa v občini, ker želi pridobiti mnenje občanov ter izvajalcev letnega programa športa v občini. Pridobljeni podatki nam bodo v pomoč pri načrtovanju razvoja športa v občini na vseh ravneh, od infrastrukture do programov. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na anketo, ki jo najdete naslednji povezavi:

Anketa za izvajalce LPŠ

Anketa za občane Občine Bovec – šport