Eko sklad je objavil javni poziv za  nepovratne finančne spodbude občanom za naprave za samooskrbo z električno energijo

Naziv javnega poziva je 49SUB-SOOB17

Predmet javnega poziva so nove naložbe v naprave za samooskrbo gospodinjskih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije in ki imajo nazivno moč največ 11 kVA

Dodatne informacije dobite na sedežu Energetsko svetovalne pisarne Tolmin, Mestni trg 6, Tolmin oz po telefonu 041 297 919 ali  051 423 328.

Razpis eko sklada

Smučišče Kanin ima svojo uradno spletno stran, na kateri najdete tudi vse potrebne informacije o obratovanju naprav in stanju na smučišču.

Na spletu se pojavljajo različni naslovi za smučišče Kanin, spletni naslov uradne strani Javnega zavoda Sončni Kanin za smučišče Kanin-SellaNevea  pa je www.kanin.si . Na tem naslovu so na voljo aktualne informacije o stanju na smučiščuintudi rezervacijski sistem.

Aktualne informacije o smučišču najdete tudi na http://snezni-telefon.si/Kanin.