Obveščamo vas, da so bile dne 17.5.2018 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  31.8.2018

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  1.8.2018
  3. obrok: 31.8.2018
  4. obrok: 1.10.2018

Objavljamo zanimivo informacijo o Slovenski poslovni točki (SPOT), ki jo na severnem Primorskem oziroma na območju občin ustanoviteljic v okviru projekta SPOT svetovanje GORIŠKA izvaja tudi Posoški razvojni center,

V okviru projekta SPOT svetovanje GORIŠKA se zagotavlja celovito podporno storitev za potencialne podjetnike ter mala in srednja podjetja, skrbi za povezovanje različnih institucij in vzpostavlja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. Evidentira se tudi potrebe na lokalni in regionalni ravni, poroča o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Več o sistemu SPOT si lahko preberete NA SPLETNI STRANI PRC

 

Občina Bovec izvaja anketo o stanju športa v občini, ker želi pridobiti mnenje občanov ter izvajalcev letnega programa športa v občini. Pridobljeni podatki nam bodo v pomoč pri načrtovanju razvoja športa v občini na vseh ravneh, od infrastrukture do programov. Prosimo, da si vzamete nekaj minut in odgovorite na anketo, ki jo najdete naslednji povezavi:

Anketa za izvajalce LPŠ

Anketa za občane Občine Bovec – šport