Bovec, 5. 6. 2018

Objavljeno javno naročilo male vrednosti za Ureditev kontrole kvalitete goriv na letališču Bovec (črpališče za gorivo), ki je objavljeno na portalu javnih naročil pod št. JN003643/2018-W01. Prijava je možna samo elektronsko preko e-JN.

Rok za prijavo do 3.7.2018 do 10.00.