Obveščamo vas, da so bile dne 17.5.2018 odpremljene odločbe o odmeri NUSZ za leto 2018 za fizične in pravne osebe (vročene na portal e-Davki).

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v dveh obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  31.8.2018

Obveznost iz naslova NUSZ, v primeru, ko se slednja poravna v štirih obrokih,  zapade v plačilo na sledeči način:

  1. obrok: 2.7.2018
  2. obrok:  1.8.2018
  3. obrok: 31.8.2018
  4. obrok: 1.10.2018