Objavljamo zanimivo informacijo o Slovenski poslovni točki (SPOT), ki jo na severnem Primorskem oziroma na območju občin ustanoviteljic v okviru projekta SPOT svetovanje GORIŠKA izvaja tudi Posoški razvojni center,

V okviru projekta SPOT svetovanje GORIŠKA se zagotavlja celovito podporno storitev za potencialne podjetnike ter mala in srednja podjetja, skrbi za povezovanje različnih institucij in vzpostavlja partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni. Evidentira se tudi potrebe na lokalni in regionalni ravni, poroča o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij.

Več o sistemu SPOT si lahko preberete NA SPLETNI STRANI PRC