Ulica ob prvi vrsti blokov naselja Brdo je tudi dokončno asfaltirana in urejena z robniki, investicija paje zagotovila razširitev ulice, razširitev in ureditev novih parkirišč ter posodobitev ulične razsvetljave.

Investitor je Občina Bovec, z razpisom izbran izvajalec pa Kolektor CPG d.o.o.  pa je dela opravil v dogovorjenem roku. Najprej so urediti vkope že obstoječih instalacij in dodati nove za kasnejši priklop uličnih svetilk, razširiliobmočje za parkirna mesta, utrdili podlago, postavili nove robnike in uredili odvodnjavanje, od vhoda z glavne ceste do ulice pa so dogradili še pločnik.

Na Občini Bovec so se medtem odločili, da s fino prevleko preplastijo še ulico ob drugi vrsti blokov, za kar je Občina Bovec že zagotovila tudi dodatna sredstva, vendar je to namero onemogočila nezakonita postavitev dveh nadstreškov na tujem zemljišču na koncu omenjene ulice. Zoper črnograditelja, ki sta nadstreška postavila brez ustreznih dovoljenj in soglasji, že poteka upravni postopek. Z deli bo izvajalec del začel, ko bosta odstranjena nezakonito postavljena nadstreška postavljena na ozemlju Občine Bovec.

V isti projekt spada še ureditev in preplastitev ulice med hišnima številkama Brdo 38 in 45, z deli bodo začeli v prihodnjih dneh, saj se glavna turistična sezona bliža koncu.

Za omenjena dela, v katera spada šepreplastitev ceste v Lepeni pri odseku Mohori

v dolžini 700 m, ne pa tudi preplastitev ulice ob drugi vrsti blokov, bo z vključenim DDV namenjenih 220.000,00€, celotno investicijo pa financira Občina Bovec.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC