Tradicionalna mednarodna Poletna šola Bovec, ki jo v sodelovanju s slovenskimi Univerzami organizira Celovška Univerza, je tudi letos uspešno zaključena.

Poleg Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani so se Poletne šole Bovec  tudi letos udeleževali udeleženci z Univerze v Celovcu, Univerze v Trstu, Univerze v Vidmu, Univerze na Primorskem, Univerze na Reki in Univerze v Mariboru. Letos so kot glavno temo izbrali Moč družbenih omrežji.

Letošnja Poletna šola Bovec je bila že 24. zapovrstjo, Občina Bovec pa izvedbo vseskozi podpira tako na načelni kot tudi finančni ravni. Na zaključni prireditvi so s pregledom dogajanja na bovškem obudili spomine na vse aktivnosti, ki so jih izvedli v času trajanja Poletne šole. Ob učenju slovenskega, Italijanskega, furlanskega, nemškega in hrvaškega jezika se je 42 udeležencev udeleževalo tudi številnih prireditev na Bovškem, na izletu pa so spoznavali tudi širše območje Bovškega. Ob 100- letnici prve svetovne vojne so pod vodstvom Štefana Pintarja obiskali tudi Kobariški muzej in Nadiške doline s tamkajšnjim center SMO.

Na zaključni prireditvi se je vsem zahvalil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je med drugim dejal:

»Ta poletna šola je res nekaj posebnega, saj vam je ob nabiranju novih jezikovnih znanj uspelo spoznati tudi naše kraje. Občina Bovec bo izvedbo Poletne šole še naprej podpirala, če boste le tudi vi kot destinacijo za izvedbo še naprej izbirali Bovško, zato vas že zdaj vabim na Bovško tudi prihodnje leto. Verjemite mi, da ste pri nas vedno dobrodošli.«

Prof. Vladimir Wakounig, ki za celovško Univerzo organizira Poletno šolo Bovec, se je županu Valterju Mlekužu  v imenu vseh udeležencev iskreno zahvalil  za posluh in pomoč Občine Bovec, pa tudi za njegov čas, da jih je ob zaključku pozdravil. Povedal je, da bi bila brez pomoči Občine Bovec izvedba zagotovo nemogoča. Poletno šolo je ob drugih profesorjih in slavistih sooblikovala še Andrea Wernig.

Vsi udeleženci so prejeli certifikate o uspešni udeležbi na Poletni šoli Bovec, organizatorji pa zdaj skupaj s predstavniki Občine Bovec že snujejo najboljši način za izvedbo okrogle, 25. poletne šole Bovec.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

.