Kljub uradnim direktnim pozivom vsem turističnim ponudnikom, naj si po potrebi sezonsko zagotovijo dodatne zabojnike za smeti, se nekateri na ta poziv požvižgajo in neodgovorno odlagajo smeti kar za vogale.

Zaradi takega početja so se Medobčinska uprava, Občina Bovec in Komunala Tolmin odločile za poostren nadzor tudi na tem področju. Na fotografijah smo za javnost tokrat prikrili identiteto gostinca, ki je tako neodgovorno in brezvestno odložil smeti kar na enega izmed bovških pločnikov, vendar pa najdeni izdani računi nesporno dokazujejo, kdo je kršitelj. Za tako početje je seveda zagrožena kazen, ki jo bodo morali kršitelji po zadnjem opozorilu tudi plačati.

Gre namreč za to, da nekateri poslovni subjekti nimajo dovolj zabojnikov, ker je treba zanje seveda tudi nekaj plačati, zato svoje smeti odlagajo v zabojnike drugih vestnih lastnikov ali pa kar ob njih. S tem mečejo slabo luč na celotno turistično gospodarstvo in kazijo podobo Bovškega.

»Seveda se zavedamo, da se s tako močno povečanim obiskom turistov povečuje tudi količina smeti, zato se bomo morali na prihodnjo sezono vsi bolje pripraviti. Občina Bovec je letos na nekaterih najbolj obleganih javnih mestih naročila dodatne zabojnike, organizirala dodatno čiščenje smetnjakov, spodbudila druge institucije k pobiranju smeti v naravnem okolju, skupaj z Medobčinsko upravo in Komunalo Tolmin pa še enkrat pozivamo vse turistične ponudnike, da vsaj za svoje smeti poskrbijo sami,« razočaran nad početjem posameznih subjektov pove župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Skupna odločitev je torej, da bo s tem v zvezi opravljen poostren nadzor, tudi s sledenjem v nočnem času. Z nekoliko lastne zavesti, da morajo za čisto okolje in pravilno ter vestno odlaganje smeti poskrbeti prav tisti, ki imajo od turizma največ, pa se bov zadovoljstvo vseh mogoče izogniti tudi bolj represivnim posegom.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

.