Na zadnji seji OS Občine Bovec je bil podan predlog o skupnem nadzoru celotnega območja v sodelovanju z nadzorniki Triglavskega narodnega parka, zato je župan danes sklical sestanek vseh odgovornih na tem področju.

V županovi pisarni so se tako sestali župan Občine Bovec Valter Mlekuž, Cecilija Avsenik iz Službe za gospodarstvo in gospodarske javne službe Občine Bovec, upraviteljica poslov vodje Medobčinske uprave Mija Kravanja, redar Damjan Uršič, komandir PP Bovec Damijan Žagar, vodja nadzornikov v TNP Sašo Hrovat in nadzornik v TNP Zvonko Kravanja.

Vsi so se strinjali, da je obisk Bovškega vse večji, po nekaterih ocenah tudi dvakrat več ji kot lani, kar prinaša tudi vse več nedovoljenega oziroma tako imenovanega črnega kampiranja, zato so iskali načine, kako poostriti nadzor.  Nadzorniki v TNP sicer nimajo pristojnosti nadzora izven območja TNP, vendar je že to dovolj veliko območje, ki ga lahko pokrijejo. Znotraj TNP so že doslej uspešno izvajali nadzor in kršitelje po potrebi tudi kaznovali, čeprav je to skrajni ukrep in gre večkrat le za opozarjanje in podajanje informacij, kje lahko kampirajo na legalen način.

Na današnjem sestanku so se dogovorili za skupno poostreno in usklajeno izvajanje nadzora že v tej poletni sezoni, jeseni pa se bodo ponovno sestali in se dogovorili za nadgradnjo sistema izvajanja nadzora v prihodnjem letu, ko naj bi povečali tudi število nadzornikov.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC

.