Vaja je bila pripravljena na osnovi sklepa vlade RS, z namenom, da se preverita vodenje ter operativno delovanje štabov CZ in njihovih poveljnikov. Občinski štab Občine Bovec je v sodelovanju s predstavniki Občine Bovec, gasilcev, policije, GRS in radioamaterjev uspešno izvedel vse zahtevane aktivnosti.

Vaja bila pripravljena na podlagi predpostavke, da je v zgodnjih jutranjih urah v severozahodni Sloveniji prišlo do močnega potresa z lokalno magnitudo 6,2 z žariščem v tolminskem hribovju, 9 kilometrov pod površjem, s trajanjem 10 sekund. Potres naj bi občutili v celotni Sloveniji. Vaja je potekala na način, da je Občinski štab sproti dobival napotke o dogodkih ob potresu, na kar se je moral pravilno odzvati.

Cilji vaje so bili preveriti zamisel zaščite in reševanja po regijskem in občinskih načrtih zaščite in reševanja ob potresu, preveriti usposobljenost članov štabov CZ in njihovih poveljnikov za delovanje v primeru potresa in urjenje poveljnikov, namestnikov poveljnikov in  članov štabov CZ na  različnih nivojih s službami za podporo na  področju vodenja evidenc o poškodovanih objektih in osebah udeleženih  v  nesreči, vzpostavitvi  pregleda  nad  stanjem  oziroma  posledicah  nesreč ter zaprosila za pomoč regijskemu štabu CZ, ki nato zagotavlja pomoč iz drugih občin in iz tujine.

Vaje se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž, ki je na koncu ocenil, da so vse strukture CZ Občine Bovec odlično usposobljene in kos tudi najtežjim nalogam.

Vajo je spremljal tudi inšpektor za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Mateja Blažej, ki bo na podlagi videnega pripravil poročilo o uspešnosti delovanja posameznih štabov.

Vajo je organiziral URSZR Izpostava Nova Gorica, sodelovali pa so poveljniki in štabi CZ za Severno primorsko,

CZ Občine Kobarid, CZ Občine Tolmin, CZ Občine Bovec, CZ Občine Cerkno, CZ Občine Idrija in CZ Občine Kanal ob Soči.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC