Občina Bovec obvešča, da bo v času trajanja glavne poletne turistične sezone tudi letos spremenila prometni režim in prepovedala promet za motorna vozila s priklopnim vozilom na cesti pod Polovnikom na relaciji Čezsoča – Boka.

Prvič se je Občina Bovec za ta ukrep odločila lani, saj je ob srečanju dveh motornih vozil s priklopnim vozilom na tako ozki cesti prihajalo do pogostih zastojev v prometu, želela pa je predvsem zaščititi tudi pešce, kolesarje, rolerje in druge ranljive udeležence v prometu, ki jih je na tej cesti vedno več.

Glede na to, da v občini Bovec ni veliko možnosti izvedbe posebej urejenih kolesarskih poti, in ob dejstvu, da je omenjena cesta izjemno priljubljena za kolesarjenje, je odločitev, razen zelo redkih izjem, pozdravila velika večina uporabnikov.

Ob uvedbi prepovedi prometa za omenjena vozila bodo dodatno postavljeni prometni znaki, ki opozarjajo na kolesarje na cesti, na zoženje ceste in prepoved ustavljanja in parkiranja.

V skladu z 51. čl. Odloka o občinskih cestah (Uradno glasilo št. 8/2000 ) in 3. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS štev. 31/2009) bo

od 1. junija 2017 do konca poletne sezone, na cesti Bovec – Čezsoča – Boka LK 018010 na odseku med Čezsočo in Boko ponovno uveden omenjeni prometni režim s postavitvijo prometne  signalizacije,

in sicer na odsekih in na način, kot objavljamo v priponki.

PROMETNI REŽIM