Danes je župan Občine Bovec Valter Mlekuž v svoji pisarni sprejel Mijo Bon, prejemnico Prešernove nagrade Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani za svojo diplomsko nalogo z naslovom Ledinska in hišna imena v Bovcu.

V sproščenem pogovoru je župan Miji najprej izrekel iskrene čestitke za visoko nagrado in poudaril velik pomen ohranjanja ledinskih in hišnih imen, ki po njegovem bogato zgodovinsko identificirajo območje Bovškega.

»Ledinska in hišna imena so bila za naše prednike ključnega pomena. Z njimi so identificirali ljudi na vasi in posamezne domačije ter natančno določili posamezna območja. S časom pa se tudi na Bovškem ledinska in hišna imena postopoma izgubljajo, zato sem ponosen, da se s to diplomsko nalogo, za katero upam, da bo doživela tudi izdajo v knjižni obliki, ohranjajo na najbolj strokoven in hkrati prijazen način. Zelo ponosen pa sem seveda tudi na to, da je tako visoko priznanje, Prešernovo nagrado prejela Bovčanka,« je v pogovoru z Mijo dejal župan Valter Mlekuž.

V zahvalo in trajni spomin je Miji Bon predal protokolarno darilo z zlatim znakom Občine Bovec, ki ga župan podeljuje le ob posebnih priložnostih.

Mija Bon se je sprejema zelo razveselila in izrazila presenečenje nad tako veliko pozornostjo:

»Ta sprejem mi zelo veliko pomeni, nikakor pa nisem pričakovala, da bi mi župan namenil tako čast. Iskreno se zahvaljujem za sprejem in darilo, ki me bo skozi moje življenje in delo spremljalo na vidnem mestu,« je ob prevzemu protokolarnega darila vidno ganjena dejala Mija Bon. Županu je predala svojo diplomsko nalogo, skupaj pa sta jo prelistala v zavedanju, da bo to pomemben dokument tudi za prihodnje rodove. Ker pa Mija tudi ob županovem sprejemu očitno ne počiva, in ji raziskovalna žilica ne da miru, je tudi iz županovega pripovedovanja izluščila in zabeležila nekaj pomembnih informacij, ki jo vodijo k novim odkritjem in pogovorom z novimi pričevalci.

Mija Bon si močno želi na to temo v kratkem izdati tudi monografijo, zamisel o javni predstavitvi v Bovcu pa tudi ni več daleč od realizacije:

»Prešernova nagrada Filozofske fakultete pomeni potrditev, da je diplomsko delo kakovostno, hkrati pa se je izkazalo, da je raziskovanje domačega okolja smotrno in predstavlja dragocen prispevek k stroki. Diplomska naloga je bila napisana z ljubeznijo do domačega kraja, narečja in domačinov, zato upam, da jim bo kmalu dostopna tudi v obliki znanstvene monografije,« svoje misli strne Mija Bon.

Že zdaj je njeno delo doživelo veliko zanimanje širše strokovne javnosti, zagotovo pa se bo našel tudi kdo, ki bo pripravljen izdajo znanstvene monografije tudi finančno podpreti.

Zapisal in foto: MILAN ŠTULC