V Kopru je v torek potekala turistična tržnica 31. festivala Turizmu pomaga lastna glava na temo »Potujem, torej sem«.


Na njej se je predstavilo 13 ekip osnovnih šol širše regije, in sicer od Bovca do Postojne in Sečovelj. Osnovnošolci so ob pomoči moderatorja Tiborja Baieeja obiskovalcem Mercator centra predstavili vsak svojo zamisel oziroma projektno nalogo.

Bovčani so se predstavili z nalogo »Usaka buška hiša ma sojo štorjo« in kot najboljša turistična tržnica po mnenju komisije mladih na koncu osvojili zlato priznanje.

»Člani Turističnega podmladka OŠ Bovec ter Sekcije mladih Turističnega društva Bovec, katerih mentorica je od vsega začetka Nataša Bartol, so se vedno predstavljali z izvirnimi projekti oziroma nalogami. Že v preteklosti so na različnih tekmovanjih dosegali najvišja mesta, to zlato priznanje pa je le še en dokaz, da je njihov pristop pravi in da so njihove predstavitve pristne. Za zlato priznanje tako mentorici Nataši kot vsem učencem, ki so sodelovali pri projektu, iskreno čestitam in jim želim še veliko uspehov v prihodnje,« je ob novici o prejemu zlatega priznanja v lastnem imenu in imenu Občine Bovec izrekel pohvalo župan Valter Mlekuž.

Festivala TPLG se je turistični podmladek OŠ Bovec doslej udeležil že sedemkrat in vsakokrat požel velike uspehe. Iz vsake projektne naloge so nastali tudi izdelki, na katere so člani upravičeno ponosni. Delo turističnega podmladka je zaradi njihove aktivnosti močno čutiti tudi v kraju samem. Izdelki, ki jih tematsko pripravijo »podmladkarji«, namreč vsakega obiskovalca Bovca presenetijo v izložbenih oknih.
»Največ pa šteje to, da so mladi začutili, da je prihodnost kraja v razvoju turizma. To dejstvo je velik prispevek k našemu turističnemu jutri oziroma se udejanja že v aktualni turistični ponudbi,« pove mentorica Nataša Bartol.

Zapisal: MILAN ŠTULC
Foto: ARHIV TZS