Ob dnevu Civilne zaščite se je na Brdu pri Kranju odvijala slovesnost, na kateri so najuspešnejšim med drugim podelili najvišja priznanja. Občina Bovec je prejela zlati znak CZ.

Osrednja slovesnost ob 1. marcu, svetovnem dnevu Civilne zaščite je potekala v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju. Posameznikom in organizacijam so izročili priznanja Civilne zaščite za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Slavnostni govornik na prireditvi je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.

Komisija za priznanja in nagrade s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je letos potrdila skupaj 290 predlogov za priznanja Civilne zaščite. Na osrednji slovesnosti so jih podelili 45.

Visoko priznanje Zlati znak CZ je prejela Občina Bovec, v obrazložitvi pa je zapisano sledeče:

” Občina Bovec že vrsto let posodablja sistem zaščite in reševanja, pred kratkim pa je uspešno postavila Dom zaščite in reševanja. Vse službe v sistemu zaščite in reševanja so s tem pridobile odlične pogoje za delo, kar je v občini, ki so jo v preteklosti prizadele velike naravne nesreče, še posebnega pomena.”

V imenu občine Bovec se je slovesnosti udeležil poveljnik CZ Občine Bovec Edi Melinc, ki je priznanje tudi prevzel, župan Občine Bovec Valter Mlekuž pa je ob tem dejal:

»To je veliko priznanje za Občino Bovec in potrditev našega pravilnega pristopa h krepitvi in organiziranosti sistema zaščite in reševanja. Istočasno pa je tudi priznanje vsem, ki delujejo na področju zaščite in reševanja v bovški občini, in tistim, ki so to poslanstvo opravljali v preteklosti. Kot župan se še kako zavedam, kaj pomeni imeti pri izvajanju nalog zaščite in reševanja odlične reševalce. V vseh najhujših naravnih in drugih nesrečah, ki so v času od ustanovitve Občine Bovec prizadele Bovško, so se naši pripadniki zaščite in reševanja pravilno in vzorno odzivali.Še tako dobre ekipe pa so brez ustrezne infrastrukture pri svojem delu omejene, zato v Občini Bovec ves čas sistematsko vlagamo tako v objekte kot v opremo za zaščito in reševanje. Pri tem pa smo bili uspešni tudi pri pridobivanju zato namenjenih evropskih sredstev. Vesel sem, da so to ponovno opazili tudi na državni ravni, in ponosen na visoko priznanje, ki so ga namenili Občini Bovec. Moje čestitke in zahvale gredo ob tej priložnosti vsem, ki so s svojim delovanjem v sistemu zaščite in reševanja vedno pripravljeni pomagati bližnjemu in to priznanje posvečam tudi vsem njim!«

Zlati znak CZ RS zdaj krasi županovo pisarno Občine Bovec.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: EDI MELINC