V Kulturnem centru na Trbižu so »Prešernovo proslavo – Večer slovenske kulture v Kanalski dolini«, tudi letos skupno priredili SKS Planika, Glasbena matica – šola Tomaž Holmar in Združenje Don Mario Cernet.

Že enaindvajseta prireditev je potekala pod pokroviteljstvom Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji, SKGZ in SSO ter domačih Občin Trbiž, Naborjet Ovčja vas in Medobčinske ozemeljske zveze za  Železno in Kanalsko dolino.

Kulturni center na Trbižu je v besedi in pesmi tako zopet zapolnila slovenska beseda. Prijeten kulturni program so stkali učenci krajevnih osnovnih šol, obiskovalci izbirnih tečajev slovenščine pri SKS Planika ter gojenci Glasbene matice, prvič pa je pred publiko pod vodstvom Osvalda Erratha stopil zbor Ukovški fantje. Polna dvorana udeležencev Večera slovenske kulture je tako lahko uživala ob slovenski pesmi in melodijah, ki so jih mladi glasbeniki izvajali na harmoniki, klavirju in violini, seveda pa je posebno mesto v programu našla tudi igra besed najmlajših udeležencev prireditve. Ti so prikazali, kako jih učiteljica Alma Hlede tudi skozi igro na zabaven način nauči, kako se raznim živalim pravi v italijanščini, slovenščini in krajevnem narečju. Otroci se namreč v šoli učijo tako knjižnih kot narečnih izrazov. Tečajniki pod mentorstvom Katarine Kejžar pa so predstavili »svoje prijateljice«, slovenske knjige.

Z velikim veseljem je povabilo na dogodek sprejel tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž in se udeležil prijetnega večera, ki tudi njemu, tako kot Slovencem v Italiji veliko pomeni.

»Moram reči, da me vedno prevzame ta zagnanost Slovencev v zamejstvu za ohranjanje in negovanje slovenske besede. Vedno pa me še posebej prevzamejo nastopi najmlajših, saj je to zagotovilo, da se bo slovenska beseda obdržala tudi v prihodnje. Kar je še bolj presenetljivo in hkrati dobrodošlo pa je to, da v kulturnem programu v slovenščini prepevajo tudi otroci iz čisto italijanskih družin. Vsem organizatorjem iskreno čestitam za prekrasen večer, vsem, ki tako srčno skrbijo za ohranjanje slovenskega jezika in kulture v Kanalski dolini, pa se iskreno zahvaljujem za njihov trud. Seveda pa izražam tudi vso svojo podporo vsem, ki se že desetletja trudijo, da se sistemsko uredi vprašanje poučevanja slovenščine v krajevnih šolah,« je po prireditvi povedal župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Sekretar Urada Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc pa je v svojem nagovoru med drugim dejal:

»Celostno dogajanje čez vse leto in seveda tudi tokratni kulturni program je še en pričevalec tega, kaj so po zaslugi dolgoletnih prizadevanj slovenskih kulturnih društevza ohranitev slovenskega jezika in kulturena tem območjudosegli Slovenci v Kanalski dolini.«

Zgodovinska kulturna in jezikovna raznolikost, ki bogati Kanalsko dolino in zaznamuje njeno identiteto, je bila pravzaprav nekakšna nevidna nit, ki je povezovala bistvo vseh nagovorov tako predstavnikov krajevnih društev Anne Wedam in Rudija Bartalotha kot tudi predstavnikov občinskih uprav Nadie Campana in Alberta Busettinija.

»Vsaka skupnostje brez jezika in kulture obsojena na propad, zato smo se pri SKS Planika od ustanovitve dalje zavzemali zaohranitev in razvoj slovenskega jezika na tem območju ter za širjenjezavesti, da je slovenski jezik del identitete tega prostora. Vse pa vedno v sožitju in medsebojnem spoštovanju z ostalimi skupnostmi. Dabi slovenska beseda preživela in se še naprej prenašala iz roda v rod,pa v Kanalski dolini potrebujemo konkretne rezultate. Predvsem glede večletnih pričakovanj, da se sistemsko uredi vprašanje poučevanja slovenščine v krajevnih šolah,« je v svojem nagovoru izpostavil Rudi Bartaloth.

»V našem Združenju skušamo s svojim delovanjem prispevati, da se v Kanalski dolino ohranijo slovenski jezik in običaji, pri tem pa glavno pozornost namenjamo mladim. Zelo pomembne je nedavni podpis skupnega dokumenta krajevnih organizacij in uprav o zahtevi po ustanovitvi trojezične šole, za dosego tega cilja pa bomo morali s skupnimi močmi prehoditi še dolgo pot,«je poudarila predsednica Združenja don Mario Cernet Anna Wedam.

Trbiška občinska odbornica Nadia Campana je dejala, da si je kot učiteljica vedno želela, da bi se uresničile sanje o trojezični šoli in izrazila razočaranje, da več kot dvajsetletna številna prizadevanja, dabi jeziki, ki zaznamujejo identiteto Kanalske doline, našli svoj prostor na enem mestu, torej v šoli, žal vse do danes niso še naletela na plodna tla. Nadia Campana je zaključila, da prav zato njen tretji mandat zaključuje z bolj grenkim priokusom. To vlogo zdaj prevzema odbornik Naborjeta-Ovčje vasi Alberto Busettini, ki je izrazil prepričanje, da je v obdobju globalizacije prav zavedanje svojih korenin toliko bolj pomembno in morajo biti prebivalci Kanalske vasi toliko bolj ponosni na svojo dolino, njene tri jezike in seveda narečja.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: ARHIV SKS PLANIKA, Luciano Lister