Predstavniki slovenske vojske so pred Stergulčevo hišo v Bovcu izvedli napovedano predstavitev slovenske vojske in vojaškega poklica, atraktivna vozila in oprema pa so pritegnili pozornost številnih radovednih oči.

Predstavljeni sta bili vozili LKOV VALUK 6×6 in LKOV HAMMER 4×4 (oba z oborožitvijo) ter seveda oprema. Obiskovalci so se lahko pobliže spoznali tudi s pehotno oborožitvijo in opremo tako imenovanega bojevnika 21. stoletja. Uprava za obrambo Postojna je postavila tudi priročno strelišče za računalniško-simulacijski preizkus v streljanju.

Župan Občine Bovec Valter Mlekuž je že ob dogovarjanju za izvedbo s st. Robertom Nadohom iz uprave za obrambo Postojna predlagal, da se na predstavitev povabi tudi učence višjih razredov OS Bovec, ravnatelj Iztok Kenda pa je predlog z veseljem sprejel in jih na predstavitev pripeljal lepo število. Velik odziv in izkazan interes je le dokaz, da so take predstavitve smiselne. Dogodka se je udeležil tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

»Res sem vesel, da smo vendarle tudi v Bovcu lahko deležni take predstavitve, saj je, če že ne drugega, za učence najmanj izjemno zanimiva in atraktivna. Kot sem že poudaril, pa poklic vojaka za marsikoga lahko pomeni priložnost za zaposlitev in tudi kariero. Zagotovo smo s predstavitvijo v Bovcu lahko vsi zadovoljni, vodstvu slovenske vojske oziroma upravi za obrambo Postojnapa se zahvaljujem, da je za mesto predstavitve izbrala tudi Bovec,« je ob zaključku dejal Valter Mlekuž.

Zapisal: MILAN ŠTULC

Foto: TATJANA WOJČICKI