Posoški razvojni center je pripravil v Kobaridu uvodno srečanje ob začetku mednarodnega projekta Networld, pri katerem sodeluje 12 držav Podonavja.

Slovenijo kot vodilni partner zastopa PRC Tolmin, ki je ob prvem srečanju vseh partnerjev projekta pripravil tudi kratko predstavitev projekta »NETWORLD« ter projektnih partnerjev ter pridruženih partnerjev projekta.Iz Slovenije v projektu sodelujejo še projektni partner Ustanova »Fundacija poti miru v Posočju« ter trije strateški pridruženi partnerji ZRC SAZU, Zavod za varstvo kulturne dediščine in Slovenska turistična organizacija.

V projekt je vključenih 13 projektnih partnerjev in 11 pridruženih strateških partnerjev iz 12-ih držav: Slovenije, Avstrije, Belgije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Madžarske, Nemčije, Romunije in Slovaške.

Gre za projekt, ki ga iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF)in Instrumenta za predpristopno pomoč (IPA) sofinancira Evropska unija, zanj pa je namenjenih nekaj več kot 1,8 milijona evrov (PRC 283.485,00€ in Ustanova »Fundacija Poti miru v Posočju« 186.775,00€). EU sofinancira projekt v višini 85%, ostalih 15% lastnih sredstev pa države sodelujočih partnerjev, razen Slovenije, ki kot edina država v projektu ne zagotavlja teh sredstev in jih morajo zato zagotoviti neposredno partnerji v projektu.

V občini Bovec bo s sredstvi iz omenjenega projekta obnovljen Muzej na prostem Ravelnik. Avstro-ogrska vojska je po italijanski zasedbi Bovca v avgustu 1915 svojo prvo obrambno črto močneje utrdila na vzhodnem robu Bovške kotline, preko dveh vzpetin: Ravelnika (519 m) in Stržišča (486 m). Obe vzpetini tvorita naravno oviro, ki so jo avstro-ogrski vojaki z utrjenimi položaji, kavernami in strelskimi jarki spremenili v steber obrambe. Na pobočju Ravelnika je na območju nekdanje prve avstro-ogrske obrambne črte urejen muzej na prostem. Krožna pot povezuje očiščene in obnovljene strelske in povezovalne jarke, bunkerje, kaverne, mitralješka gnezda in rekonstrukcije barak. Na razmeroma majhnem prostoru je veliko ostalin.

Celoten projekt se je začel izvajati januarja letos in bo trajal do junija 2019.

Pripravil: MILAN ŠTULC